Tarieven Pilates Studio Zeeland

Groepslessen Pilates mat, Yoga, Body Barre, TRX Suspension Training


6 maanden abonnement, 24 lesweken (€9,50 per week onbeperkt lessen volgen). €228,-
3 maanden abonnement, 12 lesweken (€10,- per week onbeperkt lessen volgen). €120,-
1 maand abonnement, 4 lesweken (€12,- per week onbeperkt lessen volgen). €48,-
   
Losse les/proefles  €15,-

 


   
   
   
   
   

 


   
   

 

 

 

 

   
 

 

Pilates Mat Docenten Opleiding


Klassiek en modern Pilates matwork €1365,-